Dobrozóna: Blízko nás

Goodness Zone: Close To Us

Dobrozóna: Blízko nás / 90 min.
Po skončení hlavního programu Nové reality bude vždy v čase 13:30–15:00 probíhat ve Stanu literatury/Nové reality prezentace jedné neziskové společnosti v bloku, který jsme nazvali Dobrozóna – jste srdečně zváni k podpoře důležitých projektů.

Screenings

Tuesday 30.07.2024
13:30 - 15:00
Literary/New Reality Tent
90 min. / czech
Guest: Jana Kvapilíková, Markéta Hořínková, Romana Polášková, Bohumila Linzerová