Nechcete jet do Bembrly? | Letní filmová škola
Nechcete jet do Bembrly?

Nechcete jet do Bembrly?

Antonín Moskalyk / Czechoslovakia 1969 / 25 min.

Screenings

Friday 26.07.2019
16:00 - 16:25
Stan ČT
Director: Antonín Moskalyk / Czechoslovakia 1969 / 25 min. / czech

Additional info

Directed by
Antonín Moskalyk