Dobrozóna: Be Charity

Goodness Zone: Be Charity

Dobrozóna: Be Charity / 90 min.

Screenings

Sunday 28.07.2024
13:30 - 15:00
Literary/New Reality Tent
90 min. / czech
Guest: Magdalena Benešová