Metly lidstva. Alkohol, kouření a drogy za socialismu

The Great Scourges: Alcohol, Cigarettes and Drugs Under Socialism

Metly lidstva. Alkohol, kouření a drogy za socialismu / 60 min.

Screenings

Sunday 28.07.2024
12:00 - 13:00
Czech Television Tent
60 min. / czech
Guest: Jakub Adamus, Jakub Hošek